SNABBHJÄLP

Hälsoundersökningar:

Telefon: 08-410 957 00 eller
08-410 957 05
E-post: info@executivehealth.se

Blodprover:

Telefon: 08-410 957 06
E-post: info@executivehealth.se

Lördagar i höst:

Kliniken har öppet för kunder följande lördagar i höst: 3/9, 8/10 samt 12/11. Välkomna!