SNABBHJÄLP

Hälsoundersökningar:

Telefon: 08-410 957 00 eller
08-410 957 05
E-post: info@executivehealth.se

Blodprover:

Telefon: 08-410 957 06
E-post: info@executivehealth.se

MR-undersökningar:

Telefon: 08-410 957 09
E-post: MR@executivehealth.se
info@executivehealth.se