Executive Start Screening

UNDERSÖKNINGEN OMFATTAR:

 • Genomgripande samtal med läkare om tidigare hälsa, ärftlighet och livsstil

 • Klinisk undersökning av läkare

 • Vilo-EKG

 • Arbets-EKG

 • Blodanalyser inkl PSA

 • Lungfunktionsundersökning (spirometri)

 • Ultraljud

 • Hjärta (Echocardiogram)

 • Pulskärl på hals (Carotis-Doppler)

 • Pulskärl i ljumske (Femoralis-Doppler)

 • Magnetkamera hjärna

 • Sömnregistrering/ apnéutredning

 • Resultatgenomgång hos läkare då även riskfaktorer och livsstil gås igenom. Behandling och kontroll på kliniken av nyupptäckta sjukdomar. Vid behov remiss till sjukhusklinik. Skriftlig sammanställning av resultat och USB med MR-bilder.

KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNINGAR:

Executive Heart-screeningen kan kompletteras med olika MRI-undersökningar:

 • MRI ortopedisk, t.ex. ländrygg, axel eller knä, SEK 4.000
 • MRI mjuka delar av halsen, SEK 4.000

Andra MRI-undersökningar finns tillgängliga enligt vår prislista. Ingen moms tillkommer på våra undersökningar.

Vid av- och ombokning mindre än en vecka innan inbokad undersöknings dag debiteras en administrativ avgift à 25% av priset för undersökningen. Vid av- och ombokning mindre än 24 timmar innan inbokad undersökning debiteras det fulla priset för undersökningen.

Start

Pris: SEK 28.000

En fullständig Executive Start Screening hälsoundersökning tar ca 3 timmar.

Kontakta oss idag

Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm

+46 08 410 957 00

info@executivehealth.se

Kundreferenser