Så här
fungerar det
Vår klinik hittar du centralt på Blasieholmen i Stockholm, nära Grand Hotel och Nationalmuseum. Som enda screening-klinik i Sverige kan vi erbjuda undersökningar där alla steg sker under samma dag och tak, under vår egen regi och med de tekniker som vi anser bäst. Som kund får du ett eget rum på kliniken under hela undersökningsdagen.
Hur förbereder jag mig?

Innan besöket får du fylla i en hälsodeklaration via klinikens digitala kommunikationssystem Echo. Echo lever upp till samma höga krav på säkerhet och sekretess som ställs på exempelvis banker som erbjuder digitala tjänster. I den får du svara på frågor om livsstil, tidigare sjukdomar och om sjukdomar i släkten.

Dygnet innan undersökningsdagen fastar du och tar laxativ vid två tillfällen.

Några av undersökningsdagens delmoment kommer att kräva en del av dig; exempelvis så kommer du att behöva cykla på en ergometercykel i ca en kvart. Detta är varför vi ser till att din vistelse är så komfortabel som möjligt under hela undersökningsdagen.

Ingen mat eller dryck efter midna

Fram till magnetkamera-undersökningen får du inte inta mer än ett glas vatten. Vissa av de prover vi kommer ta måste tas på fastande mage. Se därför till att inte äta eller dricka efter midnatt dagen före undersökningen.

Ditt eget rum med internet-uppkoppling

Under vistelsen kommer du att ha ett eget rum med internetuppkoppling, där du kan byta om innan dina undersökningar och koppla av när det är pauser mellan undersökningarna. Under dagen kommer du att serveras måltid från någon av Blasieholmens renommerade restauranger. Måltiderna kommer att serveras på ditt rum.

Dina tester

Efter du har genomgått blod- och urinprov väntar undersökningar med magnetkamera, ett timslångt samtal med läkare, test av vilo- och arbets-EKG, och ultraljudsundersökning av hjärta, hals-och ljumskpulsådern. Det ingår även en lungfunktions-undersökning samt för kvinnor samt män över 65 år en benmineralmätning.

Vad händer efter undersökningen?

Ungefär 10 dagar efter undersökningsdagen har du ett uppföljningssamtal med din läkare då ni går igenom samtliga resultat från din undersökning. Du får en utförlig skriftlig sammanfattning av ditt hälsotillstånd samt dina MR-bilder på USB. Rapporten går även att ta del av digitalt via Echo. Skulle vi upptäcka något som behöver utredas vidare har vi etablerade remissvägar till olika kliniker och specialistläkare.

Kan ett allvarligt fynd vara ett falsklarm?

När man gör en undersökning finns det en viss risk för falskt positiva fynd eller ”falsklarm”. Det innebär att man utifrån magnetkamera undersökningen inte alltid kan säga säkert om ett fynd är farligt eller ofarligt, vilket innebär att fyndet måste utredas vidare. Vid magnetkamera-undersökning av tjocktarmen är 10-15 procent av alla fynd ett falsklarm.

Vill du ha en offert för våra undersökningar?