Sedan början av hösten 2014 erbjuder Executive Health sina screeningkunder möjligheten att delta i vårt pilotprojekt beträffande wearables, eller så kallade aktivitetsarmband. Med små bärbara vetenskapligt validerade monitorer är det möjligt att få en detaljerad datainsamling kring bärarens dagliga fysiska aktivitet (eller inaktivitet).

Som screeningkund erbjuds du chansen att bära wearable-devicen under ca en veckas tid. Efter att du har lämnat tillbaka devicen till kliniken analyseras dina data av vår forskare Mikael Andersson. Mikael är nyligen disputerad sjukgymnast som i sin forskning jobbat mycket med medicinskt validerade wearables. Mikaels analys ställs sedan i relation till de eventuella fynd som framkommit vid din screeningundersökning samt din eventuella hereditet.

På så vis går det att på ett individanpassat sätt avgöra huruvida du tränar och rör på dig på det sätt som är mest optimalt utifrån just dina behov.

Sammanfattande bild av kunder som deltagit i Wearable Health-projektet
Antal matdagar (medel) 8 8 8
Ålder (år) 46+9,6 45 ar 46 ar
Andel kvinnor (%) 35% 100% 0%
Tid i medelintensiv aktivitet 1h 31min 1h 12min 1h 42 min
Antal steg (medel/dag) 9 819 steg 10 199 steg 9 621 steg
Antal steg (totalt under mätperioden) 78 554 steg 85 438 steg 75 415 steg
Daglig distans (medel) 9,2 km 9.5 km 9.5 km
Distans (totalt under perioden) 72,4 km 74 km 72 km
Uppfylier rekommenderad aktivitetsmängd (%) 91% 100% 87%
Uppvisar stilasittande perioder (%) 71% 83% 65%
Höga blodfetter 34% 33% 35%
Åderförfettning/plack 14% 0% 22%
Högt blodtryck 3% 0% 4%
Ärftlg risk hjärt-kärlsjukdom 9% 8% 9%
Ärftlg risk cancer 3% 0% 4%
Övriga risker, tex. Bukfetma 6% 0% 9%
Ärttiga riskfaktorer betyder att kunden uppgivit att föräldrar har/haft något hälsobesvär som i sig kan påverkas av fysisk aktivitet.