Då halten testosteron sjunker så sakteligen från ca 40 års ålder, går många män omkring med onödigt låga halter av detta hormon utan veta om det. Att en balanserad nivå av testosteron är viktigt för att vara välfungerande inom ett flertal områden såsom det kognitiva, mentala samt sexuella känner många till, men att forskning pekar på att låga halter testosteron tros ha ett samband med kardiovaskulära sjukdomar är det dessvärre färre som vet.

Executive Health erbjuder sedan ett år tillbaka sina kunder möjligheten att boka in sig för en konsultation hos vår androlog – en specialist på manlig hälsa. Vår androlog är en av Sveriges ledande forskare inom manligt könshormon.

Kontakta oss
Nedan följer några vanliga
symptom på testosteronbrist:
 • DMinskad sexlust.
 • Svårare att få erektion (morgonerektioner upphör).
 • Depressiva känslor och/eller irritation.
 • Trötthet.
 • Sömnstörningar, ökat sömnbehov.
 • Led- eller muskelvärk.
 • Koncentrationssvårigheter.
 • Minskad känsla av välbefinnande.
 • Minskad energi, motivation och initiativförmåga.
 • Ökad aggressivitet/ irritabilitet.
 • Sämre minne.
 • Plötsliga svettningar och blodvallningar.
 • Minskad skäggväxt.
 • Ökad bukfetma.
Om en handfull av symptomen uppfylls, kan det vara en bra idé att kontakta oss för att boka in en tid hos vår androlog.