Vetenskapliga råd
Executive Health har ett vetenskapligt råd bestående av:

Anders Persson, Radiolog, Chef CMIV, Universitetssjukhuset i Linköping

Erik Näslund, Professor i Allmän kirurgi, Danderyds sjukhus

Magnus von Arbin, Invärtes medicinare, Överläkare Stroke-enheten, Danderyds sjukhus

Jan-Erik Damber, Professor i Urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vi har två olika typer av referenser, våra kunder som vittnar om hur vi hjälpte dem och de vetenskapliga referenserna, det vill säga artiklar som medicinskt stöder och belyser vår verksamhet.