FORSKNINGSSAMARBETE MELLAN EXECUTIVE HEALTH OCH KAROLINSKA INSTITUTET

Vår kliniska fysiolog docent Anders Melcher har nyligen sammanställt en forskningsstudie som resultat av ett samarbete mellan Executive Health och Karolinska Institutet. Anders Melcher undersökte sambandet mellan arbetsförmåga på motionscykel samt storleken av vänster förmak och lyckades via sin forskning påvisa att de är korrelerade.

En lite rolig parentes för de mer träningsintresserade av våra kunder är att anledningen till att Anders intresserade sig för denna frågeställning var att han allt som oftast reagerade på att klinikens kunder hade förhållandevis stora vänstra förmak. Då han även noterade att våra kunder presterade ovanligt bra på konditionstestet var hans nyfikenhet väckt.

Vi vill passa på att belysa vår kardiolog Dr Lars Erik Strandbergs och vår BMA Birgitta Reiners respektive roller i ovanstående projekt, det är få kliniker förunnat att ha sa entusiastiska och kompetenta medarbetare.