Styrelse
Jon Jonsson, styrelseordförande, civilekonom
Ulf Lillkrona, leg. läkare, docent
Michael De Lathauwer, civilekonom
Ola Wierup, civilekonom
Lars Erik Strandberg, leg. läkare
VD
Ia Wierup, med kand, fil kand
Revisor
Magnus Wallenius