Varför ska man göra en undersökning?
För att minska risken för förtidig död. Undersökningen gör det lättare att ta ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande.
Vem ska göra undersökningen?
Alla, men framförallt de som har ärftlig belastning för allvarliga sjukdomar som cancer, stroke eller hjärtattack, de som närmar sig 50 år och vet med sig att de har ett stressigt arbete, röker eller har andra riskfaktorer.
Hur ofta ska man göra undersökningen?
Det beror på ålder och riskfaktorer, om du är över 50 år rekommenderar vi vart 4:e år. Rådfråga gärna våra läkare om vilket tidsintervall som är lämpligast för just dig.
Vill jag verkligen veta?

Vi letar bara efter sjukdomar som man har goda chanser att bota vid tidig upptäckt. Hos 1 av 20 kommer vi att hitta en potentiellt livshotande sjukdom som måste åtgärdas och hos 3 av 10 hittar vi en tidigare okänd allvarlig åkomma. Många ser undersökningen som ett naturligt sätt att öka möjligheten till ett långt och friskt liv. Att känna en viss ambivalens kring en så pass omfattande hälsoundersökning som vi erbjuder är inte alls ovanligt, tvärtom. Andra screening-undersökningar som funnits tillgängliga under en lång tid, som t ex mammografi, är inte alltid helt självklara ens för den tilltänkta målgruppen. Det gäller även PSA-tester för prostatacancer.

Men jag har en sjukvårdsförsäkring, behöver man en Executive Health undersökning då?
En sjukvårdsförsäkring är bra att ha när du blir sjuk och genomgår behandling. Executive Healths undersökning upptäcker sjukdomarna redan innan du fått symptom. Du ligger på så vis steget före, vilket ökar dina chanser att bli frisk.
Jag har åkt till USA för att göra en screening på årlig basis. Är er lika bra?
Executive Health använder exakt samma teknik och kunskap som de amerikanska klinikerna. Våra svenska läkare har alla mer än 20 års erfarenhet. Svensk sjukvård räknas till den bästa i världen.
Har ni haft läkare som kunder?
Ja, vi har läkare som kunder, även cancerläkare.
Varför ska jag som företagare välja denna undersökning?
Det är viktigt att nyckelpersoner inte drabbas av svåra sjukdomar, längre sjukskrivningsperioder och lång rehabilitering. Det här både sparar pengar och undviker lidande.
Vet man att man är hundraprocent frisk om man genomgått undersöknigen?

Nej, man kan aldrig lämna några garantier om att man är hundraprocentigt frisk. Executive Healths undersökning är den mest avancerade som finns och sannolikheten är mycket hög att man ska hitta en allvarlig sjukdom om man lider av en sådan. Men hundraprocentigt säker kan man inte vara.