Ditt Personliga Läkarteam

Executive Health är pionjärer inom preventiv sjukvård. För att maximera hälsan hos våra kunder öppnar vi nu Family Office – som tillhandahåller högkvalitativ vård skräddarsydd för varje enskild kunds behov med ett tydligt fokus på kontinuitet, prevention och maximalt välbefinnande.

Kontakta oss
Vad innefattar Executive Healths Family Office?

Vårt koncept innebär engagerad och individualiserad vård baserad på den mest avancerade medicinska vetenskapen.Executive Health Family Office är som att ha en läkare i familjen. Ett team som alltid finns där för Dig och Din familj för allt som rör Din hälsa och välmående. Vi ordnar bland annat med recept, enklare vaccinationer samt remisser för eventuella operationer.

Prevention i Fokus
Att regelbundet undersöka sitt hälsotillstånd och få hjälp med att förebygga sjukdom är att välja ett långsiktigt hälsoalternativ till skillnad från att behandla redan uppkomna problem.Du kommer få rådgöra med Din läkare angående livsstil och levnadsvanor som har betydelse för Din hälsa idag och i framtiden. I vårt koncept ingår att Du får möjlighet att utföra lämplig undersökning med hög prioritet. Alla klinikens tjänster (blodprov, vaccination, MR, ultraljud, sömnregistrering, långtidsregistreringar, arbetsEKG, bentäthet, spirometri, PillCam, CapsoCam, kostrådgivningsprogram, mellankontroller & screeningar) finns tillgängliga till självkostnadspris.
TILLGÄNGLIG SJUKVÅRD
FÖR HELA FAMILJEN
Executive Health Family Office är öppet 365 dagar om året. Du har alltid möjlighet att träffa allmänläkare med kort varsel. Vi erbjuder även kontakt med kardiolog eller ortoped. Föredrar Du att inte besöka oss på vår klinik erbjuder vi också tillgång till våra läkare digitalt eller via telefonsamtal.
ACCESS
Tel: 08/ 410 957 00
E: familyoffice@executivehealth.se
Adress:
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm
Sverige

Läkarbesök inom 24h vardagar kl 8:30-17:00

Helger & semester digital kontakt med läkare inom 24h.

Mailsvar kl 8:30-21:00 året om; förslag på vidare åtgärd inom 4h.

Övriga undersökningar inom 48h under klinikens öppettider

Din hälsa - Din största tillgång Årskostnad:
15 000
Person
30 000
Familj
(upp till 5 barn i åldern 1-25 år)
22 500
Par