The Start Screening

Det är aldrig för tidigt att börja investera i din hälsa. Ju tidigare du gör ett aktivt val att få en bättre hälsa, desto mer kommer du att kunna få ut av ditt liv. Är du under 40 år och intresserad av en framtid med god hälsa? Har du en stressig livsstil eller vet med dig att du har en eller flera riskfaktorer som kan påverka din hälsa?

Executive Start Screening är undersökningen för dig som vill förebygga framtida problem med din hälsa och ändra din livsstil. Undersökningen fokuserar på hjärtat och kärlen, då förträngning av dessa kan leda till hjärt-och kärlproblem.

Undersökningstid: ca 3½ timmar
Plats: Vår klinik på Blasieholmen.

Kontakta oss
Undersökningen omfattar:
 • Genomgripande samtal med läkare om tidigare hälsa, ärftlighet och livsstil.
 • Klinisk undersökning av läkare
 • Vilo-EKG
 • Arbets-EKG
 • Blodanalyser inkl PSA
 • Lungfunktions-undersökning (spirometri)
 • Ultraljud
 • Hjärta (Echocardiogram)
 • Pulskärl på hals (Carotis-Doppler)
 • Pulskärl i ljumske (Femoralis-Doppler)
 • Magnetkamera hjärna
 • Sömnregistrering/ apnéutredning
 • Resultatgenomgång hos läkare då även riskfaktorer och livsstil gås igenom.
 • Behandling och kontroll på kliniken av nyupptäckta sjukdomar.
 • Vid behov remiss till sjukhusklinik.
 • Skriftlig sammanställning av resultat och USB med MR-bilder.
Kompletterande undersökningar:
Executive Start Screening kan kompletteras med olika MR (magnetkamera) undersökningar: – Ländrygg, axel eller knä.
Pris 28 000
Vid av- och ombokning mindre än en vecka innan inbokad undersökningsdag debiteras en administrativ avgift à 25% av priset för undersökningen. Vid av- och ombokning mindre än 24 timmar innan inbokad undersökning debiteras det fulla priset för undersökningen.