The Executive
Premium Screening

Din hälsa är din viktigaste tillgång. Utan en god hälsa kan du inte leva det liv du önskar – eller vara där för andra som behöver dig. Solsemestrar med din partner, dina barns fotbollsturneringar, eller fina dagar med dina barnbarn på bryggan är ett minne blott utan en god hälsa. Oavsett om du är intresserad av att kunna fortsätta träna för ett marathon, eller njuta på soffan med en god bok, borde din hälsa vara ditt största intresse.

Med vår mest kompletta undersökning ser vi till att du får en grundlig genomgång av din hälsa och att inget lämnas åt slumpen. Executive Premium screening ser till att du lämnar vår klinik med en fullständig förståelse av din hälsostatus, dina riskfaktorer och vad som eventuellt behöver göras för att du skall minska risken för framtida problem och kunna njuta av livet till fullo.

Undersöknings: ca 6 timmar
Plats: Vår klinik på Blasieholmen.

Undersökningen omfattar:
 • Samtal med läkare om tidigare hälsa, ärftlighet och livsstil som baseras på det omfattande frågeformulär som du fyllt i innan
 • Klinisk undersökning av läkare
 • Vilo-EKG
 • Arbets-EKG
 • Blodanalyser (50 st.)
 • Bentäthetsmätning
 • Lungfunktions-undersökning (Spirometri)
 • Ultraljuds-undersökning av
 • Hjärta (Echocardiogram)
 • Pulskärl på hals (Carotis-Doppler)
 • Pulskärl i ljumske (Femoralis-Doppler)
 • Magnetkamera-undersökning av:
 • Hjärna
 • Övre buk med bukspottskörtel, lever, njurar och gallblåsa
 • Nedre buk med prostata/livmoder och äggstockar samt lymfkörtlar
 • Aortabågen
 • Lungor
 • Riskfettsanalys
 • Undersökning av tjocktarmen med f-Hb under 3 års tid
 • Resultatgenomgång hos läkare då även riskfaktorer och ev. livsstilsförändringar gås igenom.
 • Sömnregistrering samt apnéutredning
 • Behandling och kontroll på kliniken av eventuellt nyupptäckta sjukdomar.
 • Vid behov remiss till sjukhusklinik.
 • Skriftlig sammanställning av resultat och USB med MR-bilder.

*Cancer i tjocktarmen (colon) är den vanligaste cancerformen i Sverige. Upptäcker man den innan man fått symtom är chanserna för överlevnad mycket större än vid sen upptäckt. Det finns olika sätt att screena för eventuell coloncancer:

 • Avföringsproverna har nu blivit så mycket tillförlitligare att årliga sådana tester anses vara en god screeningmetod; vi skickar nu årligen hem ett f-Hb/ avföringsprov under 3 års tid.
 • Ett komplement till f-Hb är Pillcam, en så kallad kapselendoskopi, då man sväljer en liten kapsel med en pytteliten videokamera som spelar in bilder av tarmväggen.
 • För de i riskgrupp rekommenderas remiss för koloskopi på specialistklinik.

  Pris 57 000
  Vid av- och ombokning mindre än en vecka innan inbokad undersökningsdag debiteras en administrativ avgift à 25% av priset för undersökningen. Vid av- och ombokning mindre än 24 timmar innan inbokad undersökning debiteras det fulla priset för undersökningen.