The Executive
Heart Screening

Ett starkt hjärta är en förutsättning för en god hälsa. Men hjärtat är även sårbart. Detsamma gäller för dina kärl. Hjärt- och kärlsjukdomar kan slå till när som helst – men vägen dit är lång. Processen som förtränger dina blodkärl börjar långt innan sjukdomen får allvarliga konsekvenser för dig eller innan den ens börjat ge några lätta symptom. Har du ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdomar i släkten? Vill du minska riskerna för stroke eller hjärtinfarkter? Då är Executive Heart screening undersökningen för dig.

Undersöknings-tid: ca 4 timmar
Plats: Vår klinik på Blasieholmen.

Kontakta oss
Undersökningen omfattar:
 • Samtal med läkare om tidigare hälsa, ärftlighet och livsstil.
 • Klinisk undersökning av läkare
 • Vilo-EKG
 • Arbets-EKG
 • Blodanalyser (47 st.)
 • Lungfunktions-undersökning (spirometri)
 • Ultraljud
 • Hjärta (Echocardiogram)
 • Pulskärl på hals (Carotis-Doppler)
 • Pulskärl i ljumske (Femoralis-Doppler)
 • Bentäthetsmätning (om du är äldre än 50 år)
 • Magnetkamera stora kroppspulsådern
 • Sömnregistrering/ apnéutredning
 • Resultatgenomgång hos läkare då även riskfaktorer och livsstil gås igenom.
 • Behandling och kontroll på kliniken av eventuellt nyupptäckt sjukdom.
 • Vid behov remiss till sjukhusklinik.
 • Skriftlig sammanställning av resultat och USB med MR-bilder.
Undersökningen kan kompletteras med ytterligare MR (magnetkamera) undersökningar. Övriga kompletterande undersökningar enligt prislista.
Pris 32 000
Vid av- och ombokning mindre än en vecka innan inbokad undersökningsdag debiteras en administrativ avgift à 25% av priset för undersökningen. Vid av- och ombokning mindre än 24 timmar innan inbokad undersökning debiteras det fulla priset för undersökningen.