Executive Health erbjuder en komplett hälsoundersökning
Executive Premium screening.

Undersökningen tar ca 5,5 timmar. Undersökningen kostar 57 000 kr. Vi har även en avancerad hjärt- och kärlundersökning vår Executive Heart screening. Denna undersökning tar tar ca 3,5 timmar. Undersökningen kostar 32 000 kr.

För dem som är yngre än 40 år kan vi erbjuda en åldersanpassad undersökning vår Executive Start screening. Undersökningen tar 3,5 timmar. Undersökningen kostar 28 000 kr.

Ingen moms tillkommer på undersökningarna. För mer information om undersökningarna vänligen kontakta oss på info@executivehealth.se eller per telefon på 08-410 957 00.

Kontakta oss
En Executive Health undersökning
kan vara lämplig om du:
  • Lever med riskfaktorer såsom rökning, högt blodtryck, osund kosthållning eller för lite motion
  • Har en ärftlighet för cancer eller hjärt-/kärlsjukdomar
  • Ofta oroar dig över ditt hälsotillstånd och vill göra en så grundlig hälsoundersökning som möjligt.
  • Lever ett stressigt liv
Att vara
kund hos oss
Att vara kund hos Executive Health handlar om att förbättra oddsen när det gäller att upptäcka och därmed bota svåra sjukdomar. Vi kommer inte att upptäcka alla sjukdomar. Vissa sjukdomar går inte att testa för och andra sjukdomar kan sprida sig väldigt fort. Vårt undersökningsprogram innehåller dock flera av de mest avancerade screening-metoderna som finns idag och vi följer kontinuerligt utvecklingen inom early detection.
Vårt
undersöknings
program
Executive Healths undersökningsprogram innehåller alltid en utförlig genomgång av ditt tidigare hälsotillstånd samt riskfaktorer, med din läkare, följt av en noggrann klinisk undersökning. I programmet ingår också många olika diagnostiska tekniska metoder. Beroende på vilken undersökning du ska gå igenom så tar det från 3,5 till 6 timmar tills du är klar.
Hela undersöknigen under ett tak

Hela undersökningen hos Executive Health sker under ett och samma tak, vilket innebär att du som kund inte behöver åka till olika kliniker och sjukhus för olika delmoment. Vid sidan av att detta är bekvämare för dig, har det mycket stora medicinska fördelar. Då vi skapar en sammanställning av ditt hälsotillstånd är det oerhört viktigt att de olika specialist-läkarna hos oss kan diskutera med varandra, tillexempel kan röntgenläkaren behöva prata med den kliniska fysiologen (som granska dina ultraljudsundersökningar). Dessutom är det viktigt att den doktor som du träffar som din personlige läkare kan gå igenom dina resultat med de andra specialisterna.

Detta gör att din undersökning blir både säkrare och tryggare. På Executive Health har vi alla specialister samlade under ett tak precis som på ett sjukhus. Det är något vi lagt stor vikt vid och som vi prioriterat för att din undersökning ska bli så effektiv och bra som möjligt rent medicinskt och som också har den positiva bi-effekten att vår omfattande undersökning kan ske på bara ett par timmar

Vikten av en
Executive Health
undersökning
Erfarenheter från andra kliniker som gjort motsvarande undersökningar en längre tid visar på att:
  • 5% av de undersökta diagnostiseras med en potentiellt livshotande sjukdom
  • 25% diagnostiseras med en tidigare okänd allvarlig åkomma.
Falskt positiva fynd
Vid undersökningar med magnetkamera, liksom vid all diagnostik, finns det en risk för falskt positiva fynd eller ”falsklarm”. Det innebär att man utifrån magnetkamera undersökningen inte alltid kan säga säkert om ett fynd är farligt eller ofarligt vilket innebär att fyndet måste utredas vidare. Vid magnetkamera av tjocktarmen utgör falskt positiva fynd statistiskt i storleksordningen 10-15 procent av alla allvarliga fynd. Detta är något man måste vara medveten om vid en screeningundersökning.
Vad händer efter undersökningen?
Efter undersökningen får du resultaten vid ett avslutningssamtal med din läkare då även bilderna från MR-undersökningen gås igenom. Du får också en utförlig skriftlig sammanfattning av ditt hälsotillstånd. Skulle vi upptäcka något som behöver utredas vidare har vi etablerade remissvägar till olika kliniker och specialistläkare, bl.a. har vi ett nära samarbete med Kirurg- och urologkliniken vid Danderyds sjukhus.
Undersökningen utgör en viktig referens för framtida undersökningar
Magnetkamera bilderna från undersökningen används som referens, om du gör en ny screening efter ett par år. Då kan det vara oerhört värdefullt för den röntgenläkare som ska granska bilderna att kunna gå tillbaka och se om något ändrats jämfört med den tidigare undersökningen. Alla bilder lagras hos oss och alla våra kunder får dessutom med sig magnetkamera-bilderna på en DVD.
Våra kunder erbjuds även årliga kontroller samt accesstjänst till kliniken med dess läkare.
Kontakta oss
  • Den årliga kontrollen omfattar läkarundersöknig, arbetsprov, vilo EKG samt blodlabb.
  • Vi kan även erbjuda
  • Kontroll av blodfetter och blodtryck läkarbesök
  • Begär mer info via info@executivehealth.se