Lars Erik Strandberg
leg. läkare, specialist i invärtesmedicin och kardiologi, tidigare klinikchef i Norrtälje
Telephone: 08–410 957 02
Carl Wendel
leg. läkare, specialist i allmän medicin
Telephone: 08-410 957 08
Anders Dahlstedt
leg. läkare, med. dr, specialist i allmän medicin
Telephone: 08-410 957 08
Ulf Lillkrona
leg. läkare, docent, specialist i ortopedi, tidigare klinikchef på Danderyds sjukhus, Stockholm
Telephone: 08-410 957 01
Olle Lindström
leg. läkare, specialist i ortopedi, särskild inriktning på idrottsortopedi
Telephone: 08-410 957 08
Staffan Bremmer
leg. läkare, med. dr, specialist i radiologi, tidigare klinikchef på Karolinska sjukhuset, Solna
Nikolajs Platkovs
leg. läkare, specialist i radiologi
Evaldas Laurencikas
leg. läkare, med dr, specialist i radiologi
Eva Rythén Alder
leg. läkare, specialist i klinisk fysiologi
Sergej Andreewitch
leg. läkare, specialist i psykiatri
Eva Rudd
leg läkare, med dr, specialist i klinisk genetik
Gunilla Eliasson
Undersköterska. Provtagning och bokning
Marie Nordberg
Läkarsekreterare. Reception och bokning
Andreas Bertilsson
Biomedicinsk analytiker som gör hjärt- och kärlundersökningar
Farzaneh Moradi
Biomedicinsk analytiker som gör hjärt- och kärlundersökningar
Katarina Möller
Röntgensjuksköterska
Mariana Möller
Röntgensjuksköterska
Minna Lillkrona
DPO
Blenda Colliander
Ekonomiassistent
Ia Wierup
CEO
Telephone: 08-410 957 05