Lars Erik Strandberg
leg. läkare, specialist i invärtesmedicin och kardiologi, tidigare klinikchef i Norrtälje
Telephone: 08–410 957 02
Carl Wendel
leg. läkare, specialist i allmän medicin
Telephone: 08-410 957 08
Anders Dahlstedt
leg. läkare, med. dr, specialist i allmän medicin
Telephone: 08-410 957 08
Amanda Gudesjö
leg. läkare, specialist i allmän medicin
Ulf Lillkrona
leg. läkare, docent, specialist i ortopedi, tidigare klinikchef på Danderyds sjukhus, Stockholm
Telephone: 08-410 957 01
Olle Lindström
leg. läkare, specialist i ortopedi, särskild inriktning på idrottsortopedi
Telephone: 08-410 957 08
Gustaf Neander
leg. läkare, med. dr, specialist i ortopedi
Maria Sennström
leg. läkare, med. dr, specialist i gynekologi
Staffan Bremmer
leg. läkare, med. dr, specialist i radiologi, tidigare klinikchef på Karolinska sjukhuset, Solna
Nikolajs Platkovs
leg. läkare, specialist i radiologi
Evaldas Laurencikas
leg. läkare, med dr, specialist i radiologi
Eva Rythén Alder
leg. läkare, specialist i klinisk fysiologi
Sergej Andreewitch
leg. läkare, specialist i psykiatri
Eva Rudd
leg läkare, med dr, specialist i klinisk genetik
Rebeca Eriksen
dietist, PhD
Gunilla Eliasson
Undersköterska. Provtagning och bokning
Marie Nordberg
Läkarsekreterare. Reception och bokning
Jinnie Östling
Läkarsekreterare. Reception och bokning
Andreas Bertilsson
Biomedicinsk analytiker som gör hjärt- och kärlundersökningar
Noor Yousif
Biomedicinsk analytiker som gör hjärt- och kärlundersökningar
Katarina Möller
Röntgensjuksköterska
Mariana Möller
Röntgensjuksköterska
Charlotte Brady
Meditationskonsult
Minna Lillkrona
DPO
Anna Ljung
Ekonomiassistent
Ia Wierup
CEO