Vetenskapligt validerade
gentester

En ledstjärna för Executive Healths verksamhet har ända sedan starten 2008 varit att bara använda diagnostiska metoder vars värde är vetenskapligt belagda. Av det skälet har vi avvaktat med att erbjuda DNA analyser. Vi har under det gångna året fått starkt stöd för att vi har valt rätt linje då FDA i november 2013 uppmanade DNA-företaget 23andMe att sluta marknadsföra sin produkt eftersom de inte kunnat ge vetenskapliga belägg för att denna typ av DNA analyser har det medicinska värde som de anfört.

Det gentest som 23andMe och även en del aktörer inom screeningbranschen idag fortfarande erbjuder kostar en knapp tusenlapp. Att utföra gentester som verkligen har ett medicinskt värde på riktigt kräver avancerad teknik och mycket tid och kostar således därefter. Dessa tester är egentligen bara ekonomiskt rimliga att göra ifall det finns en riktad frågeställning kring en enskild sjukdom som är av särskild relevans.

Om en sådan typ av analys skulle vara av intresse kan Executive Health erbjuda en konsultation med vår specialist inom medicinsk genetik, dr Eva Rudd, PhD.


http://www.theguardian.com/science/2013/nov/25/genetics-23andme-fda-marketing-pgs-screening